donderdag 3 juni 2010

Overheid verkoopt de ultieme Woekerpolis

Als er één verzekering zonde van het geld is dan is het wel de vrijwillige inkoop van AOW rechtstreeks bij de overheid. Vrijwillig banksparen levert maar liefst vier keer zoveel geld op.

In Nederland bouwt een ingezetene in 50 jaar AOW-rechten op. Een inwoner krijgt voor ieder jaar dat hij tussen zijn 15e en 65e levensjaar in Nederland woont recht op 2% van de totale AOW. Emigratie of (tijdelijke) wonen in het buitenland gaat dus ten koste van de AOW-opbouw. Maar het is mogelijk om bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gemiste jaren bij te kopen.

Een rekenvoorbeeld:
U bent alleenstaand en 45 jaar. U betaalt bij de SVB voor 1 jaar AOW-rechten, oftewel 2 % van de totale opbouw een éénmalig bedrag van bijna 4.800 euro. Hiervoor krijgt U dan vanaf uw 65e jaarlijks ongeveer 250 euro, oftewel 2 %, extra AOW.

Als U nu 4.800 euro op een lijfrente bankspaarrekening stort en dit tegen het huidige tarief van 4,8 % 20 jaar op deposito zet, dan groeit dit bedrag aan tot ca 12.750 euro. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Dit bedrag is volledig gegarandeerd wat bij de onbetrouwbare overheid (de SVB) nog maar afgewacht moet worden.

Tegen de lage hedendaagse rentestand levert 12.750 euro een levenslange uitkering op van zo’n 1000 euro per jaar. Dat is maar liefst vier keer zo veel als hetgeen de SVB (overheid) biedt.

Bovendien blijft het vermogen bij uw onverhoopt eerder overlijden vóór uw 65-jarige leeftijd volledig in tact. Immers bij banksparen vererft het saldo van de rekening nog naar de erfgenamen.
De investering bij de SVB is bij overlijden vóór de 65-jarige 100 % weggegooid geld!
Daarnaast is het maar zeer de vraag of de AOW straks vanaf 65 jaar wordt uitgekeerd, dit zal vermoedelijk 67 jaar worden. Of misschien zelfs nog later. Dit staat los van de overige maatregelen die de regering straks nog zal nemen om de AOW financierbaar te houden. Daarentegen is de AOW toezegging wel geïndexeerd en een bankspaarrekening niet.

Advies: Per direct stoppen

Verzekeraars en financiële dienstverleners hebben tegenwoordig terecht een verregaande zorgplicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hier namens de overheid toezicht op. Het past de Nederlandse Staat niet om als boven iedere verdenking staande partij een volksverzekering aan te bieden waarvan het overgrote deel van de inleg verdwijnt. Ongetwijfeld is hier geen enkele sprake van kwade trouw, maar de Sociale Verzekeringsbank dient per direct te stoppen met het aanbieden van vrijwillige inkoop van AOW.

Bron: FD selections

Lees ook:
- Aanval op woekerpolissen oogst succes
- Populariteit banksparen neemt snel toe
- AOW en de afschaffing van de partnertoeslag
- Pensioencijfers 2010

Disclaimer
De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.
De inhoud van de door Safility BV gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Safility BV niet in.