dinsdag 20 april 2010

Pensioencijfers 2010In dit artikel tref je de belangrijkste cijfers aan voor 2010. Dit artikel bevat naast de pensioencijfers de pensioen franchise 2010 ook de sociale cijfers en de lijfrente cijfers 2010.
Pensioen
De AOW-franchise 2010 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is
 € 12.673,-. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen. De AOW franchise 2010 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.427,- Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggings- pensioen.

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2010 € 8.871,24. Het dubbele bedrag, € 17.742.48 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

De ANW bedraagt voor 2010 € 13.879,92. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.201,84.

Het bedrag voor afkoop gering pensioen (artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling) bedraagt € 420,69.

Het maximumdagloon is € 186,65 (€ 48.715,65 op jaarbasis). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).

Stimulering doorwerken oudere werknemers
De arbeidskorting lage inkomens is tot 57 jaar
 € 1.489,-
voor 57, 58 en 59 jaar
 € 1.752,-
voor 60 en 61 jaar
 € 2.012,-
voor 62 tot en met 64 jaar
 € 2.273,-
vanaf 65 jaar
 € 1.057

De arbeidskorting hoge inkomens is tot 57 jaar € 1.433,-
voor 57, 58 en 59 jaar
 € 1.696,-
voor 60 en 61 jaar
 € 1.956,-
voor 62 tot en met 64 jaar
 € 2.217,-
vanaf 65 jaar
 € 1.031

De doorwerkbonus
62 jaar (5%)
 € 2.340,-
63 jaar (7%)
 € 3.276,-
64 jaar (10%)
 € 4.679,-
65 jaar (2%)
 € 936,-
66 jaar (2%)
 € 936,-
67 jaar en verder (1%)
 € 468,-

Lijfrente
De franchise voor de  jaarruimte 2010 bedraagt
 € 11.561,-. De maximum premiegrondslag 2010 is € 158.788,-. De maximale jaarruimte 2010 bedraagt daarmee € 26.994,-. De reserveringsruimte 2010 is maximaal € 6.831,- en de reserveringsruimte voor 55+ers is € 13.490,-. De tijdelijke lijfrente 2010 bedraagt per jaar maximaal € 20.479,-.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Voor de ondernemers nog de cijfers voor de oudedagsreserve 2010. De toevoeging is maximaal 12% van de winst, met als absoluut maximum € 11.811,-. De stakinsvrijstelling 2010 (voor aankoop van een lijfrente) bedraagt € 433.053,- (60+, overlijden of arbeidsongeschikt met een binnen 6 maanden ingaande uitkering) € 216.533,- (50+ of direct ingaand) en tenslotte € 108.272,- (de rest).

Levensloop
De levensloopverlof korting bedraagt per jaar deelname
 € 199,-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten