maandag 12 april 2010

AOW en de afschaffing van de partnertoeslag in 2015


Als je geboren bent na 1949 heb je geen recht op partnertoeslag in de AOW. Wat betekent dat voor jou?
Als je 65 bent krijg je AOW
De AOW-uitkering is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog je AOW-uitkering is hangt af van:
§  Of je samenwoont of niet
§  Het aantal jaren dat je vóór je 65e in Nederland hebt gewoond 
De hoogte van de AOW-uitkering wordt ieder jaar aangepast. De bedragen die hieronder worden genoemd gelden voor 2010.  Bereken

met de Loopbaan Wizard van de Sociale Verzekeringsbank hoeveel AOW je gaat ontvangen.
Je woont alleen
Als je alleen woont krijg je per maand € 1.052,23. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld. 
Je bent getrouwd of woont samen
Als je bent getrouwd of samenwoont krijg je per maand € 732,84. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld. Als je partner 65 of ouder is, krijgt hij of zij dezelfde uitkering.
Je partner is jonger dan 65 jaar
Als jij al 65 bent, maar je partner nog niet, kun je nu nog recht hebben op een partnertoeslag AOW. Dat kan als je partner geen of weinig inkomen heeft. Jouw AOW kan samen met de partnertoeslag per maand maximaal €1.431,42 bedragen. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld.  
Let op!
Je kunt alleen voor deze partnertoeslag in aanmerking komen als je 65 wordt vóór 1 januari 2015. Word je na die datum 65 dan krijg jij de gewone AOW voor samenwonende van € 730,64 per maand. Mensen die al vóór 1 januari 2015 een partnertoeslag hadden, houden hier ook na 2015 recht op. 
In de rijksbegroting van 2010 was aangekondigd dat met ingang van 2011 personen die dan 65 worden, en van wie de partner nog geen 55 jaar is, niet langer in aanmerking zouden komen voor de AOW-partnertoeslag. Dit voorstel is ingetrokken door de regering zodat er in 2011 nog niets verandert.
Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond
Als je tussen je 15e en 65e niet altijd in Nederland hebt gewoond, krijg je geen volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woonde, krijg je 2% minder AOW. Kwam je bijvoorbeeld op je 28ste in Nederland wonen, dan wordt je AOW-uitkering 26% lager.
Als je denkt dat je niet genoeg hebt
De meeste mensen hebben naast de AOW ook nog pensioen uit hun werk. Wil je weten of je inkomen straks voldoende is, dat kun je  berekenen met de hulp van de pensioenplanner.
Als je denkt dat je pensioen uit je werk samen met de AOW niet genoeg is, zorg er dan tijdig voor dat je geld op zij zet voor later of te overleggen met je werkgever of je wat langer kan door werken. Soms kun je bijsparen in je pensioenregeling. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een lijfrente of bij de bank.
Meer weten over de AOW?
Wil je meer weten over de AOW, kijk dan op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of lees de folder van de SVB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten